โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (16 - 18 ก.ค. 52) เมื่อวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2552 งานกิจกรรมนักเรียนนำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดใหม่เจริญผล
 
   
มาถึงก็เริ่มพิธีเลย กราบบูชาพระรัตนไตร หลวงพี่กล่าวนำสวดมนต์

นักเรียนทุกคนกล่าวคำสวดมนต์ คุณครูวิชัย อรตันได้กล่าวให้ข้อคิดกับนักเรียน ท่านเจ้าอาวาสกล่าวต้อนรับคณะนักเรียน

มอบดอกไม้ให้กับคุณครูเพื่ออโหสิกรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ตัวแทนนักเรียนถวายดอกไม้คณะผู้ใหญ่ จากนั้นก็ถึงเวลารับประทานอาหาร

ไม่ต้องแย่งกันนะ เข้าคิวก่อน ทานอาหารให้เรียบร้อย อย่าให้หกเลอะเทอะ เมื่อทานเรียบร้อยก็นำภาชนะไปล้างให้สะอาด

เสร็จแล้วก็มาฝึกเดินสมาธิกันต่อ ฝึกนั่งสมาธิด้วย แหมหลับข้างหน้าท่านเจ้าอาวาสเลยนะเนี่ย เก่งเกิ๊น...

หลวงพี่บรรยายธรรมะให้กับนักเรียนได้ฟัง ช่วงค่ำก็มีฝึกเดินทำสมาธิกันต่อ ฝึกสมาธิทำจิตให้สงบด้วยปลายแสงเทียน

ทุกคนฝึกปฏิบัติสมาธิได้ดีมาก คุณครูของเราก็เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะ นักเรียนนั่งทำสมาธิกันอย่างพร้อมเพรียง สวยงาม