โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (19 มิ.ย. 52) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 งานกิจกรรมนักเรียนได้พานักเรียนชั้น ม.5 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมหระบวนการเรียนรู้ การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2552 โดยสำนักงานคณะกรรามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนมากมาย อาทิ ได้ศึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร และยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆต่างโรงเรียนอีกด้วย
 
   
ตัวแทนนักเรียนจากสารสิทธิ์ฯครับ ประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนและคณะครู คุณครูอ้อ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

พานักเรียนไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ นอกห้องเรียน พามาสงบจิตสงบใจที่วัด สาธุ..........ขอให้ลูกช้างเรียนจบไวไวด้วยเถิด

จากนั้นมาเปลี่ยนบรรยากาศที่ชายทะเล ถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวเค้าจะหาว่าไม่ได้ทำกิจกรรมนะ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆมาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก