โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดชุดคณะทันตแพทย์ มาดูแลสุขภาพอนามัยของช่องปากและฟัน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยช่องปากและฟันที่ดี ปลอดจากฟันผุ
 
   
นั่งรอเข้าแถวก่อนรับการตรวจสุขภาพฟัน คุณหมอค่อยๆนะครับ ผมกลัวเจ็บ คุณหมอทำฟันไม่เจ็บเลย ไม่ต้องกลัวนะคะ