โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ได้เรียกประชุมสมาชิกสภา เพื่อแถลงนโยบายและร่วมประชุมในวาระต่างๆ
 
   
ลงชื่อก่อนเข้าประชุมนะครับ ไม่มีเบี้ยประชุมนะ เลขาสภากล่าวรายงานก่อนการประชุม คุณครูสุภามาศ ที่ปรึกษาสภานักเรียนได้กล่าวในที่ประชุม

สมาชิกมาร่วมประชุมกันพร้อมหน้า มีทั้งสมาชิกทั้งระดับประถมและมัธยม ยิ้มหน่อยๆๆ อย่าเครียด

ประธานสภาคนใหม่กล่าวรายงานการประชุม เรื่องที่ประชุมวันนี้หลายเรื่องนะครับ อย่าพึ่งนั่งหลับล่ะ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนต่างๆ