โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  นักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้แชมป์การแข่งขันบิดรูบิคส์ ชิงแชมป์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทดวงกมลสมัย จำกัดและสำนักพิมพ์ KEY-AGE โดยนักเรียนของเราที่ไปแข่งขั้นทั้ง 3 คน ได้รับรางวัล ดังนี้ นายพิชญ์ ปิยะปราโมทย์ ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลที่ 1 นายวิริทธิพล เกียรติวรารดิส ชั้น ม.6/2 ได้รับรางวัลที่ 3 และนายปฐพี ตันบรรจง ชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลชมเชย
 

โฉมหน้าผู้ได้รับรางวัลบิดรูบิคส์ชิงแชมป์ จังหวัดนครปฐม แสดงความยินดีด้วยนะ