โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (08/12/52) วันที่ 5 ธันวาคม 2552 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยร่วมกล่าวถวายพระพร...