โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 ( 17 ส.ค. 52) วันที่ 17 สิงหาคม 2552 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกคุณพ่อบอสโก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อยอห์น บอสโก และในช่วงเช้าคุณพ่อประเสริฐ  สมงาม คุณพ่ออธิการได้เป็นประธานในพิธี
 


   
คุณครูสุรศักดิ์ อ่านทำนองเสนาะและกล่าวรายงาน คุณพ่ออธิการถวายดอกไม้แด่คุณพ่อบอสโก ตัวแทนคณะครูและนักเรียนถวายดอกไม้แด่คุณพ่อบอสโก

   
คุณพ่ออธิการให้ข้อคิดดีดีกับนักเรียนในตอนเช้า จากนั้นก็มาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆอนุบาลครับ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อย