โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 ( 8 ส.ค. 52) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552 ชมรมลูกพ่อบอสโก ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรม To Be Number One ร่วมกับสภานักเรียน จัดกิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน ไหว้พระเก้าวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านโป่งและเขตอำเภอโพธาราม กิจกรรมครั้งนี้มีคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 


   
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยอะมาก ปั่นจักรยานลดโลกร้อนแล้วยังได้ออกกำลังกายด้วยครับ มาปั่นจักรยานกันเถอะครับ

   
สมาชิกชมรมลูกพ่อบอสโก จักรยานเข้าร่วมกิจกรรมเยอะสุดๆ สองแรงแข็งขันครับ

   
เก๊กหล่อหน่อยนะ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซักรูปก่อนนะครับ วัดขนอน(หนังใหญ่) สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของราชบุรี

   
วัดสวยมากครับ ไม่มาเที่ยวไม่รู้นะ หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดง สามหนุ่มสามมุม