โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 ( 11 ส.ค. 52) วันที่ 11 สิงหาคม 2552 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมใจถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 


   
คุณพ่ออธิการพร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ตัวแทนนักเรียนกล่าวถวายพระพร คุณพ่ออธิการถวายพานพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

   
ตัวแทนคณะครูถวายพานพุ่ม ประธานสภานักเรียนถวายพานพุ่ม คุณพ่ออธิการกล่าวนำถวายพระพร

   
หลังเสร็จพิธีคุณพ่ออธิการเปิดงานนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ คุณพ่อถวายมาลัยดอกไม้แด่แม่พระ และร่วมถ่ายรูปกับคณะครูและนักเรียนที่จัดงาน

   
ภายในงานมีการวาดรูปของกลุ่มสาระศิลปะ บูธแสดงพืชสมุนไพรต่างๆ คุณพ่ออธิการเดินเข้าชมทุกบูธ

   
และโชว์พลังเสียงร้องเพลงคาราโอเกะ ร่วมทำงานกิจกรรมต่างๆกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด และได้ชมกิจกรรมภายในงานต่างๆ