โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 ( 7 ส.ค. 52) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน " ตอบปัญหาทางกฏหมายของกระบวนการศาลยุติธรรม ภาค3 " ซึ่งจัดโดยองค์กรศาลจังหวัดราชบุรี ชิงโล่เกียรติยศของอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 3 โดยผลการแข่งขันนักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1พร้อมโล่เกียรติยศ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
 1. นายภัทรวุฒิ   อร่ามโตธนกุล   ชั้น ม.6/1
 2. นายชนะพล   ตนายะพันธุ์  ชั้น ม.6/3
 3. นายกัมปนาท   หะสูง   ชั้น ม.6/1
ครูผู้ควบคุมการฝึกสอน
 คุณครู ธงชัย   คงใจทิพยเดชา
 

โฉมหน้านักเรียนคนเก่งทั้ง 3 คน สุดยอดจริงๆ

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในการได้รับรางวัล