โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (10 ส.ค. 52) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดส่งตัวแทนนักเรียนเข้าโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 48 โดยมีนักเรียนของเรา 3 คนที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายศิรัส  เศรษฐภักดี  ม.6/1  เดินทางไปประเทศเบลเยียม
2. นายนำโชค  ศิริรัตนประเสริฐ ม.6/3  เดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการเยาวชน IES รุ่นที่ 11
1. นายธนารักษ์  เหมือนแก้วจินดา ชั้น ม.5/1 เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
(เป็นโครงการระยะเวลา 1 ปี – เดินทางเดือนสิงหาคม 2552 และกลับประเทศไทย เดือน กรกฏาคม 2553

และในปีหน้า 2553 ตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชน AFS รุ่นที่ 49 มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 คน ดังนี้
1. นายอนุพงศ์  เทียมพันธุ์พงศ์ ม.4/2 เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
2. นายชญานนท์  กัลยาณมิตร  ม.4/2  เดินทางไปประเทศเยอรมัน
3. นายเอกลักษณ์  มูลมัย  ม.4/3  เดินทางไปประเทศบราซิล
4. นายปราชญา  รังสีบุตร  ม.4/3 เดินทางไปประเทศอาเจนตินา

 

นักเรียนที่เข้าโครงการเยาวชน AFS รุ่น 48

ถ่ายรูปรวมกันระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ

   
คุณพ่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายศิรัส  เศรษฐภักดี คุณพ่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายนำโชค  ศิริรัตนประเสริฐ คุณพ่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายธนารักษ์  เหมือนแก้วจินดา

   
รุ่นพี่มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรุ่นน้อง นายศิรัส  เศรษฐภักดีและคุณพ่อ นายธนารักษ์   เหมือนแก้วจินดาและคุณแม่

 
นายนำโชค  ศิริรัตนประเสริฐ และคุณแม่