โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (31 ส.ค.52) โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดอบรมนักเรียนคาทอลิก ในหัวข้อ "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์กับการภาวนา" เมื่อวันที่ 14 -16 สิงหาคม 2552 โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ได้พานักเรียนไปเดินทางแสวงบุญที่วัดคาทอลิก ได้แก่ วัดนักบุญมีคาแอล ดอนกระเบื้อง  วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย และวัดแม่พระบังเกิดเกล้า บางนกแขวก จากนั้นวันที่ 15 สิงหาคม นักเรียนคาทอลิกได้ไปเยี่ยมบ้านพักคนชราเบธานี อารามกาปูชิน บ้านโป่งและร่วมทำกิจกรรมเสริมความเชื่อ ความศรัทธา(ร่วมสวดสายประคำและรับศีลอภัยบาป) และในวันสุดท้าย วันที่ 16 สิงหาคม นักเรียนคาทอลิกได้ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
 

   
ครูแหววแนะนำสถานที่พร้อมนำนักเรียนร่วมทำกิจกรรม ร่วมกันสวดภาวนา คุณพ่อนพดลบรรยายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กับนักเรียน
   
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน่อย อีกซักรูปนะครับ มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่อีกด้วย
   
แต่ละสถานที่น่าสนใจมากๆ มาถึงก็มาถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนเลย ภาคค่ำก็มาร่วมทำกิจกรรมก่อนนอน