โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (25 ส.ค. 52) วันที่ 22 สิงหาคม 2552 วงโยธวาทิตโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เริ่มบรรเลงเพลงต้อนรับผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ก่อนเริ่มพิธีมิสซาได้จัดฉายวิดีทันศ์แสดงถึงชีวประวัติของคุณพ่อบอสโก ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองของคณะซาเลเซียน การเริ่มต้นของคณะซาเลเซียนในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน 80 ปี การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงและเรื่องราวสำคัญในการดำเนินกิจการงานของคุณพ่อบอสโกและครอบครัวซาเลเซียน
พระสังฆราช โยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล แห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ครบรอบ 150 ปี การก่อตั้งคณะซาเลเซียน ( ค.ศ. 1859-2009 ) โอกาสดีครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช แห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และมงซินญอร์ เดนนิส คูรัปปัสเซรี เลขานุการเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ร่วมถวายมิสซาพร้อมกับบาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทยและคณะพระสงฆ์ซาเลเซียนทุกบ้านในประเทศไทย
      ผู้ที่มาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณประกอบด้วยคณะนักบวช ชายหญิง เณร ผู้ฝึกหัดคณะต่างๆ ในครอบครัวซาเลเซียน ผู้ร่วมงานซาเลเซียน ผู้ทำงานร่วมกับคณะซาเลเซียน ครู นักเรียน ศิษย์เก่าและสัตบุรุษ ประมาณ 1,000 คน เสร็จพิธีมิสซา คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบพระคุณและมอบของที่ระลึกแด่พระสังฆราช พระสังฆราช โยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และมงซินญอร์ เดนนิส คูรัปปัสเซรี เลขานุการเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กล่าวขอบคุณทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ เชิญทุกคนร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในบรรยากาศสบายๆ แบบกันเองฟังเพลงไพเราะจากวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ก่อนจบงานเลี้ยงพวกเราได้รับเกียรติอีกครั้งจาก พระสังฆราช โยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล และพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โดยร่วมกันตัดเค็กแห่งความปิติของครอบครัวซาเลเซียน
 
หน้าที่ >1  2  3