โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (4 ส.ค.52) นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้แข่งขันตะกร้อในรายการ แข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียน สพฐ. มาราธอน ปีการศึกษา 2552 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอราสธิราชฯ รุ่นอายุ 18 ปี ซึ่งผลการแข่งขันนักกีฬาของเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นายสรุวัฒณ์   เนียรทศาสตร์  ม.6/4
  2. นายกิตติคุณ   ยมพุก              ม. 6/3
  3. นายพุฒิพงศ์  ตันเจริญ          ม.6/2
  4. นายอิสระพงศ์  จุนปาน          ม.6/1
  5. นายสุริยะ      กัณฑวงศ์         ม.6/1
 

คุณพ่ออธิการร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อ โดยมีคุณครูเอกชัย  พร้อมชัยยาพร เป็นผู้ควบคุมทีมตะกร้อ

   
คุณพ่อรับมอบถ้วยรางวัลจากตัวแทนนักกีฬา จากนั้นคุณพ่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักกีฬาทุกคน แสดงความยินดีด้วยนะ

 
คุณพ่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักกีฬาทุกคน คุณพ่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักกีฬาทุกคน