โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น


    ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Visions)
  พันธกิจโรงเรียน (Missions)
  เป้าประสงค์ (Goals)
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  เอกลักษณ์โรงเรียน
  คุณพ่อบอสโกและระบบป้องกัน
  ประวัติโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  ความหมายของตราโรงเรียน
  ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก
  ประวัตินักบุญดอมินิก
  โลโก้โรงเรียนแบบ ขาว-ดำ
  โลโก้โรงเรียนแบบ สี
  เครื่องแบบนักเรียน
 
    หลักสูตรการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
   
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 ใหม่ แผน สามัญ
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 ใหม่ แผน SME
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 ใหม่ แผน IP
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 ใหม่
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 โควตา
  รายละเอียดหลักฐานการมอบตัว
  เอกสารการมอบตัวเป็นนักเรียน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
ปีการศึกษา 2560

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนใหม่แผนกไป-กลับ และนักเรียนประจำ

................................................................................................................................

  ข้อควรทราบของผู้ปกครองในการร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการดูแลนักเรียน 
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายนอกโรงเรียน)
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายในโรงเรียน) 
 

                                                                           ดูรายละเอียดปฏิทินเพิ่มเติมที่นี่ >>


  กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ Sarasit FC & Ratchaburi Mitr Phol FC  
 
 
 
  (19/10/60)... วันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ อ่านรายละเอียด...
 

  พิธีมอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานสัปดาห์วิทยาศตร์ ปี 2560  
 
 
 
  (17/10/60)... เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ่านรายละเอียด...
 

  กิจกรรม Foreing Language Day 2017  
 
 
 
 (17/10/60)...เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรม อ่านรายละเอียด...
 


 
 
   
    พิธีมิสซาฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ
  นักเรียนคนเก่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
  กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน นักเรียนระดับปฐมวัย
 
 
 
 
 
 

 
สารสิทธิ์สาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 1  

 

Fast Counter 2008
   
Copyright © 2007 , SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL All rights reserved