โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น


    ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Visions)
  พันธกิจโรงเรียน (Missions)
  เป้าประสงค์ (Goals)
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  เอกลักษณ์โรงเรียน
  คุณพ่อบอสโกและระบบป้องกัน
  ประวัติโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  ความหมายของตราโรงเรียน
  ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก
  ประวัตินักบุญดอมินิก
  โลโก้โรงเรียนแบบ ขาว-ดำ
  โลโก้โรงเรียนแบบ สี
  เครื่องแบบนักเรียน
 
    หลักสูตรการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
   
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศ การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

................................................................................................................................

  ข้อควรทราบของผู้ปกครองในการร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการดูแลนักเรียน 
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายนอกโรงเรียน)
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายในโรงเรียน) 
   อบรมบุคลากร เรื่อง"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"  
 
 
 
  (09/10/61)... วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดอบรมบุคลากร ในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร SJ Camp Day 2018"    อ่านรายละเอียด...
 

  พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS ปี 2018  
 
 
 
  (09/10/61)... วันที่ 25 กันยายน 2561 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 5   อ่านรายละเอียด...
 

  กิจกรรม Foreing Language Day 2017  
 
 
 
 ((09/10/61)...วันที่ 17 - 19 กันยายน 2561 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ยินดีต้อนรับ Fr. Vaclav  Klement ที่ปรึกษาอัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชียเนียม   อ่านรายละเอียด...
 


   
   
    พิธีมิสซาฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ
  นักเรียนคนเก่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
  กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน นักเรียนระดับปฐมวัย
  กิจกรรม Foreing Language Day 2017 
  พิธีมอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560
 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ Sarasit FC & Ratchaburi Mitr Phol FC
 
 
 
 
 

 
สารสิทธิ์สาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 1  

 

Fast Counter 2008
   
Copyright © 2007 , SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL All rights reserved