ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และให้นักเรียนสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน