วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ เป็นประธานในพิธี 26 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม
วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 2

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 2

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 2 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวรายุทธ เจริญภูมิ เป็นประธานในพิธี 25 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม
วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 1

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 1

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 1 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร เป็นประธานในพิธี 24 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม
พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน

พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน

พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม
วันครู 2566

วันครู 2566

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู รางวัลครูปฏิบัติการสอนครบ ๒๕ ปี คุณครูลัดดา คะชะเนตร คุณครูลัดดาวัลย์ พลอยจินดา คุณครูภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช รางวัลครูดีเด่น ระดับปฐมวัย คุณครูจิดาภา วงษ์เรืองทอง ระดับประถมศึกษา คุณครูสมใจ เกิดสุข ระดับ

อ่านเพิ่มเติม
วันเด็ก 2566

วันเด็ก 2566

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี สภานักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สโมสรลีโอ และงานกิจกรรมนักเรียน ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลบ้านโป่ง เพื่อร่วมกันส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆในเขตเทศบาลบ้านโป่ง

อ่านเพิ่มเติม
แข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

แข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

นักกีฬาแบดมินตัน ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองประเภททีมชาย นายธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ ม.6/3

อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประเภท Marching Show Band

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท Marching Show Band

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท Marching Show Band ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
แนะแนวการศึกษาชั้นต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

แนะแนวการศึกษาชั้นต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

5 มกราคม 2566 ทีมงานแนะแนวโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาชั้นต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาร

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.