" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

คนเรามีเวลาเท่ากัน แต่สำเร็จไม่เท่ากัน
ก็เพราะอย่างนี้เพราะบางคนเอาแต่ ตัดต้นไม้
บางคนซุ่มลับขวานบางคนทำงานหนัก
บางคนพัฒนาตนเอง
 แล้วคุณหละเป็นแบบไหน
ขอแม่พระและพ่อบอสโกอวยพรทุกท่าน

บาทหลวงนพพร ยอแซฟ อธิการ / ผู้อำนวยการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประจำเดือน

SJ Science Camp 2019

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม SJ Science Camp ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

สารสิทธิ์สาร ปีที่ 44 ฉบับที่ 1

[ เปิดอ่าน ]

กิจกรรมนักเรียนประจำ


[ รายละเอียด ]

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.