" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

 

 

คนเรามีเวลาเท่ากัน แต่สำเร็จไม่เท่ากัน
ก็เพราะอย่างนี้เพราะบางคนเอาแต่ ตัดต้นไม้
บางคนซุ่มลับขวานบางคนทำงานหนัก
บางคนพัฒนาตนเอง
 แล้วคุณหละเป็นแบบไหน
ขอแม่พระและพ่อบอสโกอวยพรทุกท่าน

บาทหลวงนพพร ยอแซฟ อธิการ / ผู้อำนวยการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมอบรมโครงการ ” 500+ Student for Engineering Pathway”

เข้าร่วมอบรมโครงการ ” 500+ Student for Engineering Pathway”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเผ่าพัฒน์ แถวโนนงิ้ว นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมโครงการ ” 500+ Student for Engineering Pathway”

อ่านเพิ่มเติม
คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน

คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน Fr. Ángel Fernández ARTIME ผู้สืบตำเหน่งของคุณพ่อบอสโก คนที่ 10 โอกาสเยี่ยมบ้านสารสิทธิ์พิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประจำเดือน

คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน Fr. Ángel Fernández ARTIME ผู้สืบตำเหน่งของคุณพ่อบอสโก คนที่ 10 โอกาสเยี่ยมบ้านสารสิทธิ์พิทยาลัย

จำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกาย ประจำปี 2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดจำหน่ายหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สารสิทธิ์สาร ปีที่ 44 ฉบับที่ 1

[ เปิดอ่าน ]

กิจกรรมนักเรียนประจำ


[ รายละเอียด ]

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.