โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

“เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566”

ทั้งแผนกนักเรียนไป – กลับ และ ประจำในหอพักในโรงเรียน

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบ2

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่

 

1.สมัครออนไลน์  (ยกเว้น ระดับปฐมวัย) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 3 มีนาคม 2566 (รอบ2)

2.ชำระค่าใบสมัคร 200 บาท โอนเข้าบัญชีโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

(ธนาคารกสิกร:เลขบัญชี 101-1-13158-8 แจ้งผ่าน Line Official : @sarasit )

  1. ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ หรือยื่นห้องธุรการโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ   ก่อนวันสัมภาษณ์

***หลักฐานการสมัคร 1.รูปถ่าย 2.ใบรับรองความประพฤติ (ปพ.7) 3.สำเนาผลการเรียนจากในสมุดพก (ปพ.6) หรือ ปพ.1

  1. วันสอบคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 – 12.00 น. (เริ่มสอบวิชาแรก 8.30น.)  ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มีนาาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  3. ประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่ 8 มีนาคม 2566
  4. วันมอบตัววันที่ 8 – 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ

โทร 032-223495 , 097-0498585 หรือ Line official : @sarasit

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.