โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

“เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565”

ทั้งแผนกนักเรียนไป – กลับ และ ประจำในหอพักในโรงเรียน

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่

1. สมัครออนไลน์ (ยกเว้น ระดับปฐมวัย)  15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 17 มกราคม 2565

2. ชำระค่าใบสมัคร 200 บาท โอนเข้าบัญชีโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  (ธนาคารกรุงเทพ:เลขบัญชี 779-0-04040-1 แจ้งผ่าน Line Official : @sarasit )

3. ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ หรือห้องธุรการโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ

4. แผนกธุรการโทรนัดหมายผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อสอบสัมภาษณ์
  – สัมภาษณ์ที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 19 – 20 มกราคม 2565
  – สัมภาษณ์ออนไลน์ (ผ่าน Line,Zoom) ตามเวลาที่นัดรายบุคคลในเดือน มกราคม 2565

5. วันสอบคัดเลือก22 มกราคม 2565

6. ประกาศผลสอบคัดเลือก25 มกราคม 2565

7. วันมอบตัว7 – 12 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ

โทร 032-223495 , 097-0498585 หรือ Line official : @sarasit

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.