วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ผลคะแนนการแข่งขันของนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา

1. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

3. กิจกรรมตอบปัญหาสังคม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

4. กิจกรรมตอบปัญหาสังคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ได้รับเหรียญเงิน