” แรลลี่ Education”

วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมระดับอนุบาล

” แรลลี่ Education”

เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ค้นคว้าหาความรู้ที่มีความหลากลายผ่านฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่

ฐานราชบุรีของเรา

ฐานนักวิทย์ตัวจิ๋ว

ฐาน Sensory Base

และฐานThinking. Skill