วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีกรรมฉลองนักบุญดอมินิกซาวีโอแบบอย่างเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีบาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร ผู้อำนวยการ เป็นประธาน และบาทหลวงวรายุทธ เจริญภูมิ ผู้จัดการ เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีกิจกรรมชุมนุมชื่น และผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันประเภทต่างๆ ในโอกาสฉลองนักบุญดอมินิกซาวีโอ