พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
#ถ้วยรางวัลพระราชทาน
#วงโยสารสิทธิ์
#สารสิทธิ์