นักกีฬาแบดมินตัน ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
คว้ารางวัล
2 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองประเภททีมชาย
นายธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ ม.6/3
2.นายเอกณัฐ กิจกวินโรจน์ ม.5/3
3.นายภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล ม.6/4
4.นายแทนคุณ เทียนจันทร์ ม.6/4
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทบุคคลชายเดี่ยว
นายธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ ม.6/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน ประเภทบุคคลชายเดี่ยว
นายเอกณัฐ กิจกวินโรจน์ ม.5/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง ประเภทชายคู่
1.นายแทนคุณ เทียนจันทร์ ม.6/4
2.นายเอกณัฐ กิจกวินโรจน์ ม.5/3
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
นายธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ ม.6/3
จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ยังรับรางวัล นักกีฬาชายยอดเยี่ยม มาครองได้อีกด้วย