รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเภท Marching Show Band ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ
The 14th Thailand International Marching Competition 2022 (TIMC)
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยาฮอลล์