5 มกราคม 2566 ทีมงานแนะแนวโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาชั้นต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ทั้งนี้นักเรียนได้รับฟังรายละเอียดข้อมูลแผนการเรียนต่าง ๆของโรงเรียน ได้แก่ GEP SCIENCE , GEN SCIENCE , ศิลป์-ศิลปะ , ศิลป์-ดนตรี , ศิลป์-ภาษาจีน และศิลป์-ภาษาอังกฤษ
ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพินทร์พิทยาเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสจัดกิจกรรมครั้งนี้
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 แล้วตั้งแต่วันนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 097-0498585 , 032-223495 หรือ http://sarasit.ac.th/?page_id=27
สารสิทธิ์
แนะแนวสารสิทธิ์
sarasit