เลือกหน้า

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ป.6 ณ เขาวัง แหลมผักเบี้ย เดอะฟิลล์แอนนิมอลดรีม จังหวัดเพชรบุรี