เลือกหน้า

ประกาศ!!! ปิดเรียน วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562😁😁
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยขอประกาศปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษากับครอบครัว เรียนรู้พิธีและความสำคัญทางพระพุทธศาสนา (เปิดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562)