ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสภาและสารวัตรนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน(ภาคกลาง) SYM DAY CAMP (Salesian Youth Movement) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 11 พฤศจิกายน 2565
#SYMSarasit
#Sarasit