กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Sarasit English Camp 2022 ในวันศุกร์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก (เขาตะเกียบ) และสวนน้ำ Vana Nava Huahin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ