เลือกหน้า

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้ใหญ่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน และนักเรียนเข้าร่วมพิธี