วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยมีบาทหลวงยอห์น ลิสซันดริน อธิการ และบาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย