โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีเทิดเกียรติพระนางมารีย์และภาวนาสำหรับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานภาวนาเพื่อขอพระพรจากพระเจ้าได้โปรดอภิบาล รักษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงพระเกษมสําราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยไปตลอดกาลนาน อยู่ในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าตลอดไป และวอนขอให้พระนางมารีย์ทรงอวยพรคุณแม่ของทุกคนให้เปี่ยมไปด้วยความสุข มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านสุขภาพ และอาชีพการงาน
10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย