คุณแม่วันเวียน เปลี่ยนอร่าม คุณแม่ของเด็กชายชัยวิชญ์ ศรีสามเนียม ชั้นอนุบาล 3 กล่าวความในใจและให้โอวาท กิจกรรม “อิ่มอุ่น” ของน้อง ๆ อนุบาล เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 10 สิงหาคม 2565