ขอแสดงความยินดี กับ “นักกีฬาบาสเกตบอล” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ส่งนักกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “พัทลุงเกมส์” ประจำปี 2565 ประเภทกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 27 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม 2565 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดพัทลุง
ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันดังนี้
นายณภัทร วัฒนพนม ชั้นม.6/4
นายธีรภัทร์ ชุนจินดา ชั้น ม.6/4
นายธีรพงศ์ ชุนจินดา ชั้น ม.6/4
นายธนบูรณ์ ปัญจมาส (ศิษย์เก่าโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย)