งานกิจกรรมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) จัดการประกวดร้องเพลง “บอกรักแม่ผ่านเสียงเพลง” โดยกิจกรรมแบ่งเป็นการร้องเพลงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 8 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเจียรวนนท์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
กรรมการการตัดสิน
คุณครูธรรมรัตน์ ขำคำไพ
คุณครูสร้างสรรค์ พันสะอาด
คุณครูชัยวัฒน์ แก้วสอาด
คุณครูศศิ ริปุฤทธิชัย
คุณครูอภิญญา โพธิ์แฉล้ม