คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณครูต๋งเหว่ยเจี๋ย จากเหอหนาน ประเทศจีน นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ เป็นครูอาสาชาวจีน (Chinese Volunteer Teacher) โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพ (Hanban) มาปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนโปรแกรมศิลป์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา