งานพยาบาลโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่(เข็ม 2)ให้กับนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลซานคามิลโล วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีคุณครูวรินทร รอดเขียวเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงาน