วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา โดยมี บาทหลวงยอห์น ลิสซันดริน อธิการ และบาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย