คณะกรรมการสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จัดโดยงานปกครอง โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลซานคามิลโล เป็นวิทยากรให้การอบรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอมินิก ซาวีโอ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มีคุณครูสรรเสริญ ประสมทรัพย์ หัวหน้างานปกครอง และคุณครูวรินทร รอดเขียว งานพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงาน