sarasitmail@gmail.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเปิดโอกาสและปลูกฝังให้นักเรียนได้ทำบุญ รักษาศีล ชำระจิตใจให้ผ่องใส กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมฟังธรรมเทศนา กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยแก่พระภิกษุ โดย บาทหลวงยอห์น ลิสซันดริน อธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คณะสงฆ์จากวัดใหม่เจริญผล จ.กาญจนบุรี บรรยายธรรม รับการถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย
#วันอาสาฬหบูชาสารสิทธิ์ฯ
#วันเข้าพรรษาสารสิทธิ์ฯ
#กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาสารสิทธิ์ฯ