sarasitmail@gmail.com

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
ผลการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาดังนี้
1.ตอบปัญหาสังคมศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
•รางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กชายวชิรวิทย์ นิติประพุทธ ป.3/2 (ปัจจุบัน ป.4/3)
•รางวัลระดับเหรียญเงิน
เด็กชายกษิดิศ แก้วเหมือนจินดา ป.3/2 (ปัจจุบัน ป.4/3)
•รางวัลการเข้าร่วมการแข่งขัน
เด็กชายรณพีร์ ภิระบรรณ ป.3/1 (ปัจจุบัน ป.4/1)
2.เล่านิทานคุณธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
•รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 1
เด็กชายนรภัทร จันทร์สว่าง ป.1/2 (ปัจจุบัน ป.2/2)