เลือกหน้า

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา