เลือกหน้า

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัลให้กับตัวแทนห้องเรียนที่เข้าแถวเป็นระเบียบ ครั้งที่ 1 (กลางภาคเรียนที่1/2562) ซึ่งการเข้าแถวเป็นระเบียบทำให้ฝึกความตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความเรียบร้อยสวยงาม มีความสามัคคีและช่วยทำให้ฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง