การแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี

การแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ผลคะแนนการแข่งขันของนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 1. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2....
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน หัวข้อ”ท้องก่อนวัยอันควร”

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน หัวข้อ”ท้องก่อนวัยอันควร”

วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน หัวข้อ”ท้องก่อนวัยอันควร” ณ ห้องประชุมชั้น 4...
กิจกรรม​พัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรม​พัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรม​พัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...
กิจกรรมระดับอนุบาล

กิจกรรมระดับอนุบาล

” แรลลี่ Education” วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมระดับอนุบาล ” แรลลี่ Education” เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ค้นคว้าหาความรู้ที่มีความหลากลายผ่านฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานราชบุรีของเรา ฐานนักวิทย์ตัวจิ๋ว ฐาน...
กิจกรรมนำเสนอผลงานชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมนำเสนอผลงานชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...