ศิลปินวง “The Wind”

ศิลปินวง “The Wind”

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ยินดีต้องรับ ศิลปินวง “The Wind” ที่อยู่ภายใต้สังกัด WITH US Entertainment ค่ายย่อยของ AROUND US Entertainment โดยมี นายธนาทร เรืองสุวรรณ เป็นศิลปินไทยเพียงคนเดียวของวง...
กิจกรรมถอดบทเรียนสู่ประสบการณ์จริงทางด้านศิลปะ (พี่สอนน้อง)ครั้งที่ 3

กิจกรรมถอดบทเรียนสู่ประสบการณ์จริงทางด้านศิลปะ (พี่สอนน้อง)ครั้งที่ 3

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นักเรียนโปรเเกรมศิลป์โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ทำกิจกรรมถอดบทเรียนสู่ประสบการณ์จริงทางด้านศิลปะ (พี่สอนน้อง)ครั้งที่ 3 กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ สอนเพ้นท์กระเป๋าผ้า และทำสมุดเล่มเล็ก เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประสบการณ์...
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ“ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”

อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ“ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้ส่งคุณครูคาทอลิกเข้าร่วมการอบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ“ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” ณ หอประชุมโมราโน โรงเรียนนารีวุฒิ โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และทีมงานศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี...
การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”

การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ผลการเเข่งขันดังนี้ 1. การแข่งขันสะพานสปาเก็ตตี้ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ผลการแข่งขัน เหรีญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ...
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ สัทธา อุทยานไทย อ. บางแพ จ.ราชบุรี เป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกเล่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยผ่านประติมากรรม หุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าของจริง...