วันครู 2566

วันครู 2566

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู รางวัลครูปฏิบัติการสอนครบ ๒๕ ปี คุณครูลัดดา คะชะเนตร คุณครูลัดดาวัลย์ พลอยจินดา คุณครูภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช รางวัลครูดีเด่น ระดับปฐมวัย คุณครูจิดาภา วงษ์เรืองทอง ระดับประถมศึกษา คุณครูสมใจ เกิดสุข ระดับมัธยมศึกษา คุณครูพรรณทิพา ตริบุณฑริก...
วันเด็ก 2566

วันเด็ก 2566

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี สภานักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สโมสรลีโอ และงานกิจกรรมนักเรียน ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลบ้านโป่ง เพื่อร่วมกันส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆในเขตเทศบาลบ้านโป่ง ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566...
แข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

แข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

นักกีฬาแบดมินตัน ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองประเภททีมชาย นายธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ ม.6/3 2.นายเอกณัฐ กิจกวินโรจน์ ม.5/3 3.นายภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล ม.6/4 4.นายแทนคุณ เทียนจันทร์ ม.6/4 รางวัลชนะเลิศ...
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประเภท Marching Show Band

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท Marching Show Band

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท Marching Show Band ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ The 14th Thailand International Marching Competition 2022 (TIMC) วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ...
แนะแนวการศึกษาชั้นต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

แนะแนวการศึกษาชั้นต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

5 มกราคม 2566 ทีมงานแนะแนวโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาชั้นต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ทั้งนี้นักเรียนได้รับฟังรายละเอียดข้อมูลแผนการเรียนต่าง ๆของโรงเรียน ได้แก่ GEP...