กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน...
กิจกรรมชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน(ภาคกลาง)  SYM DAY CAMP (Salesian Youth Movement)

กิจกรรมชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน(ภาคกลาง) SYM DAY CAMP (Salesian Youth Movement)

ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสภาและสารวัตรนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน(ภาคกลาง) SYM DAY CAMP (Salesian Youth Movement) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 11 พฤศจิกายน...
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน แนะนำแผนการเรียนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566 และการพบครูประจำชั้นในทุกระดับชั้นเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 13...
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Sarasit English Camp 2022

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Sarasit English Camp 2022

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Sarasit English Camp 2022 ในวันศุกร์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก (เขาตะเกียบ) และสวนน้ำ Vana Nava Huahin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
การแข่งขันเปียโน ประเทศโปแลนด์ The 2nd Wielkopolski Paradise 2022

การแข่งขันเปียโน ประเทศโปแลนด์ The 2nd Wielkopolski Paradise 2022

เด็กชายพีรวิชญ์ รัตนพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 คว้ารางวัลระดับโลกรายการแข่งขันเปียโน ประเทศโปแลนด์ The 2nd Wielkopolski Paradise 2022 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุ 5-9...