ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ตัวแทนคณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ๒๓ ตุลาคม...
กิจกรรมอำลาภราดา ดร.วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม

กิจกรรมอำลาภราดา ดร.วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม

คณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมอำลาภราดา ดร.วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕...
รับมอบโล่รางวัลจากนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  5.0 AI PLUS

รับมอบโล่รางวัลจากนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 5.0 AI PLUS

28 กันยายน 2565 บาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รับมอบโล่รางวัลจากนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 5.0 AI PLUS ภายใต้หัวข้อ “AI in everyday life” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์...
รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  5.0 AI PLUS

รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 5.0 AI PLUS

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 5.0 AI PLUS ภายใต้หัวข้อ “AI in everyday life” รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ประเภท Popular Vote ณ...